ดิเอนเทอร์ ศาลายา (The Enter Salaya)

ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

E-mail:Theenter.salaya@gmail.com

โทร : 02-444-6720 – 23 , 098-552-5931

แผนที่ The enter Salaya